-

Τηλέφωνο 22210 80104

Θερμανση

Θέρμανση

Θέρμανση

Κάθε χώρος έχει διαφορετικές ανάγκες για θέρμανση. Ανάλογα με την χρήση του χώρου, το μέγεθός του, την τοποθεσία του, την παλαιότητά του  αλλά και ανάλογα με τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν, οι απαιτήσεις θέρμανσης διαφέρουν. Φυσικά ο σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει και την απαίτηση για μεγαλύτερη οικονομία και μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Το πεπειραμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων θέρμανσης και σε οικιακούς και σε επαγγελματικούς χώρους, καθώς και την συντήρησή τους. Σε κάθε περίπτωση, στοχεύουμε στην μείωση των απωλειών θερμότητας και την διατήρηση των ενεργειακών επιπέδων του εκάστοτε χώρου.

Τα συστήματα θέρμανσης που εγκαθιστούμε είναι:

- Με καύση πετρελαίου

- Με καύση φυσικού αερίου

Συγκεκριμένα προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

- Εγκατάσταση / επιδιόρθωση συστήματος θέρμανσης (κεντρική και αυτόνομη)

- Επιδιόρθωση / αντικατάσταση σωληνώσεων θέρμανσης

- Επιδιόρθωση θερμικών καυστήρων και θερμικών κυκλοφορητών.

- Εγκατάσταση / επιδιόρθωση σωληνώσεων –βανών λεβητοστασίου

- Τοποθέτηση σωμάτων θέρμανσης

- Εγκατάσταση / επιδιόρθωση ηλεκτρικών boiler

espa