-

Τηλέφωνο 22210 80104

Αποχετευση

Αποχέτευση

Αποχέτευση

Εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης

Το σύστημα αποχέτευσης ενός κτιρίου είναι ουσιώδους σημασίας για την λειτουργικότητα ενός κτιρίου και την άνετη καθημερινότητα των ενοίκων του. Η επιλογή του συνεργείου μας για την εγκατάστασή του, θα σας εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου για πολλά χρόνια και μικρό ετήσιο κόστος συντήρησης.

 

Το έμπειρο συνεργείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα:

- Την εγκατάσταση νέου δικτύου αποχέτευσης και την αντικατάσταση ή ανακαίνιση του παλαιότερου, για μπάνια, κουζίνες και υδρορροές.
- Την επιδιόρθωση οποιασδήποτε διαρροής των σωληνώσεων του αποχετευτικού δικτύου του χώρου σας.

 

*Για τις σωληνώσεις αποχέτευσης χρησιμοποιούμε P.V.C KAI PP Triplex αναλόγου διαμέτρου.

 

espa